Všeobecně

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na Český národní salsa kongres 30.10 - 1. 11. 2020 (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě webových stránek www.salsacongress.cz.

Postup při nákupu vstupenek

2. Vstupenky je možné zakoupit pouze prostřednictvím webových stránek www.salsacongess.cz, v sekci Registrace a ceny. Z platebních možností je možné vybrat si mezi bankovním převodem a okamžitou platbou kartou. Zákazník je při nákupu vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.

3. S cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na webových www.salsacongess.cz v sekci Registrace a ceny. Výše plateb jsou závislé na konkrétním časovém období a typu vstupenek.

4. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

5. Vstupenku ve formě identifikačního pásku si kupující vyzvedne v registračních hodinách na registračním místě s registračním číslem a dokladem totožnosti během Akce

6. Vstupenka ve formě identifikačního pásku je nepřenosná slouží k identifikaci účastníka v průběhu konání Akce.

7. Poškození, ztáta či sundání vstupenky ve formě identifikačního pásku opravňuje pořadateli Akce odepřít majiteli vstupenky vstup na Akci.


Reklamační řád

8. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených na webu www.salsacongess.cz se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

9. Zaplacené vstupné je nevratné. Vstupné za fullpass je možné pouze převést na jinou osobu v souladu body 10, 11, 12 tohoto Reklamačního řádu.

10. Zakoupenou vstupenku je možné převést na druhou osobu do 20. 10. daného roku.

11. Výměna vstupenky je možná pouze za ten samý typ. To znamená fullpass leader za fullpass leadera, fullpass follower za fullpass followera. Pokud dochází k výměně vstupenky v období, kdy je cena vstupenky jiná, než její pořizovací cena, cenový rozdíl musí být připsán na účet Českého národního kongresu do 3 dní od podání žádosti o výměnu. Pokud nedojde k připsání cenového rozdílu na účet pořadatele do 3 dní, je pořadatel oprávněn zamítnout výměnu vstupenky

12. Výměnu vstupenky může provést pouze její majitel prostřednictvím emailové žádosti, ve které bude uvedeno číslo lístku, jméno nového majitele a jeho email.

13. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který zakoupil vstupenku a poskytl svůj kontakt (e-mail), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena.

14. a) Dojde-li ze strany Českého národního kongresu k úplnému zrušení Akce z rozhodnutí organizátora, bude zákazníkovi vráceno vstupné v plné výši bez poplatků.

14. b) Dojde-li ze strany Českého národního kongresu k úplnému zrušení Akce z důvodů vyšší moci (organizátorovi není umožněno akci provést v původním a plném rozsahu), vstupné se převádí na akci konající se v rozmezí 2 týdnů od posledního říjnového víkendu následující rok.

15. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vrátit zákazníkovi vstupné v plné výši a tím zrušit platnost jeho vstupenky.

16. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@salsacongress.cz


Provozovatel

Mgr. Marián Grocký

Sídlo: Nýdecká 444, Praha 18, Letňany, 199 00

Identifikační číslo osoby: 87586452